Tècniques d'estudi i desenvolupament de les habilitats cognitives

Presentació

L’estudiant ha d’assimilar i aprendre una gran quantitat de dades posant  a prova constantment l’ús que fa de les seves capacitats intel·lectuals.

Tanmateix, alumnes amb bones aptituds poden fracassar per una utilització no adequada  dels seus propis recursos.

Per evitar això, hem de facilitar a l’estudiant una sèrie d’eines, recursos psicològics i tècniques intel·lectuals que l’ajudin a enfrontar-se amb seguretat i eficiència al seu estudi.


Objectius

El nostre objectiu és que l’estudiant sigui capaç d’APRENDRE A APRENDRE i que obtingui  el MÀXIM RENDIMENT   amb el MÍNIM ESFORÇ possible.

Per això cal:

  • Que l’estudiant assimili un mètode d’estudi  propi per aprofitar al màxim les seves aptituds, “TÈCNIQUES D’ESTUDI”.
  • Que l’estudiant desenvolupi  les aptituds que s’utilitzaran per adquirir la capacitat de saber pensar, “PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU”.
  • L’adquisició  d’un hàbit correcte d’estudi.
  • Més seguretat en sí mateix per elaborar els deures diaris, aprovar exàmens, realitzar treballs, projectes, etc.

 

CONTINGUT

  1. AVALUACIÓ DE L’ALUMNE
    • Qüestionari  general d’hàbits d’estudi
    • Qüestionari general d’aptituds acadèmiques

 

  1. TÈCNIQUES D’ESTUDI

2.1.        FACTORS  CONDICIONANTS DE L’ESTUDI

2.1.1.           Intel·ligència

2.1.2.           motivació

2.1.3.           concentració

2.1.4.           memòria

2.1.5.           factors ambientals

2.1.6.           planificació

 

2.2.        MÈTODE D’ESTUDI

2.2.1.           Presa d’apunts

2.2.2.           Mètode d’estudi PlaSMaRÀ

·  prelectura

·  lectura

·  subratllar

·  sintetització: resums i esquemes

·  memorització

·  repàs

·  exàmens

·  treballs individuals i en equip

 

3.             PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS MENTALS

3.1.       Desenvolupament de les habilitats mentals cognitives

3.1.1.           Raonament abstracte:

Millora dels processos de pensament per mitjà  d’exercicis  de fàcil realització, que   mostren els procediments  adequats per recollir, organitzar i interpretar la informació de forma sistemàtica.

3.1.2.           Raonament  verbal:

Exercicis destinats a desenvolupar l’aptitud verbal, enriquir el vocabulari , facilitar l’expressió i la comprensió del llenguatge i establir relacions

Copyright 2011 Academia Meca Master - Tècniques d'estudi i desenvolupament de les habilitats cognitives. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon