Guía turístic

Preparació del temari per a l'obtenció del títol oficial de guía turístic de Catalunya.

Més informació pròximament i també en el DOGC nº 6161 -2.7.2012 

Curs de preparació per a les  proves de

Guia de Turisme  de Catalunya

Per  a l’obtenció de l’habilitació de Guia de Turisme de Catalunya, cal superar unes proves convocades anualment pel Departament de la Generalitat  competent en Turisme. Un valor afegit  al teu currículum professional i una veritable oportunitat  d’aprofitar la gran demanda  de guies habilitats que té el nostre país.

 

Mecamaster model de formació capdavanter i innovador, centre de referència a l’Alt  Empordà

 

OBJECTIU: El curs té per objectiu  la preparació dels candidats  a l’esmentat  títol que el departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya convoca en el procés selectiu publicat al darrer D.O.G. núm. 5573.

 

Requisits  per accedir a les  proves

§  Majors d’edat

§  Nacionalitzats d’un país de la Unió Europea o d’un país associat a l’Acord de l’Espai  Econòmic Europeu o amb un país amb reciprocitat de tracte amb Espanya en aquesta matèria.

§  Titulació de Turisme a nivell de Diplomatura,TEAT, DEAT o GRAU SUPERIOR –Guia d’Informació i Assistència Turistíques.

§  una Llicenciatura universitària homologada

§  haver superat el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Informació  i Assistència Turístiques

§  ( En cas de títols estrangers cal acreditar la corresponent homologació per part del Ministeri d’Educació i Ciència)

§   Coneixement del Català  i  Castellà , que  s’ha d’acreditar de la forma prevista en el Decret.

Contingut de les  proves:

A.  Gestió,assessorament i assistència a grups                  turístics. Dinàmica de grups.

B.  Art, història,tradicions,museus,monuments i conjunts històrics de Catalunya.

C. Coneixements  d’actualitat  política , econòmia ,social i      cultural de Catalunya .

 

Format de les proves

Una prova escrita test de 120 preguntes, veritable  o fals i multi-resposta sobre els tres blocs (A,B i C) dels continguts de la convocatoria. A triar entre català i castellà. Prova  eliminatoria.

 

Una prova oral  sobre un tema del segon bloc (B) de continguts de la convocatoria.

 

Característiques    del  curs

Es  desenvoluparà a classe el contingut  dels   79  temes publicats en el D.O.G. a raó de dues  hores lectives per sessió. Cada unitat reunirá el conseqüent nombre de dades  i informació  que  la prova de test  requereix, i el desenvolupament  explicatiu  necessari per a l’exercici  oral.

Per l’ apartat del temari “Art,història,tradicions,museus i monuments de Catalunya” i que el candidat haurà d’exposar oralment, es dedicarà una part de la sessió a la simulació oral del tema, a fi d’entrenar el candidat en l’esmentada prova.

 

La preparació del temari es fonamentarà en la bibliografia especialitzada en història,història de l’art, economia, dret, filologia, psicologia i en las monografies requerides en turisme així  com en els díptics i informacions  turístiques editats per la  Generalitat   de   Catalunya.

 

 

Inici del curs :    Març 2012El  curs  tindrà  lloc  els  dilluns  en horari de tardes de 19:00  a  21:00 h.
Copyright 2011 Academia Meca Master - Guía turístic. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon